28 mar 2015

The 128th. WHA Haiga Contest (03/2015)what a crazy time
even the fullmoon
blurred

co za zwariowane czasy
nawet księżyc w pełni
niewyrażnyOpracowanie komputerowe - Jacek Margolak


the blacksmith
how softly he touches
the baby


kowal
jak delikatnie tuli
swoje dziecko


tłum. Maria Tomczak23 mar 2015


przebiśniegi
ostatni dzień Żałoby
po mojej Żonie


snowdrops
the last day of mourning
my Wife


tłum. Maria Tomczak